Thursday, March 22, 2012

Eindopdracht..start!

Een prognose is het signaleren en analyseren van maatschappelijke trends en voorspellen hoe deze in de toekomst van invloed zijn op vormgeving. Hiervoor wordt gekeken naar het gevoel dat de huidige trend bij mensen oproept en het gedrag dat daaruit voortkomt. Met deze informatie kan het toekomstbeeld gevisualiseerd worden in suggesties voor dessin, vorm, materiaal en kleur die als inspiratie dienen voor nieuw te ontwikkelen concepten voor producten, interieur, etc.

No comments: