Tuesday, July 31, 2007

De 10 vragen die ertoe doen/ The 10 most important questions

- Welke mensen, plaatsen, activiteiten staan me toe om mezelf te zijn?
- Welk aspect dat het meest de kwaliteit van mijn (professioneel) leven beïnvloedt, zou ik kunnen stoppen te doen, of beginnen te doen, of anders doen, vanaf vandaag?
- Wat is mijn grootste talent?
- Hoe kan ik goed betaald worden om te doen waar ik van houd?
- Welke zijn de personen die mij het meest inspireren?
- Hoe kan ik het meest dienstbaar zijn?
- Wat is mijn diepste hartenwens?
- Hoe word ik gepercipieerd door mijn beste vriend(in), mijn grootste vijand, mijn baas, mijn kinderen, mijn collega's?
- Waarvoor ben ik heel dankbaar in mijn leven?
- Wat is het erfgoed dat ik zou willen achterlaten?

The 10 questions which matter
- Who, which places, which activities allow me to me be myself?
- Which aspect that the quality of my (professional) life influence the most, am I able to stop/start or do otherwise, beginning today?
- What is my greatest talent?
- How can I become well paid to do the thing I love?
- Which are the persons who inspire me most?
- How can I be most available?
- What is my truly heart's desire?
- How do my best friend, my largestt enemy, my boss, my kids, my colleague's perceive me?
- What am I the most grateful for in my life?
- What is the inheritance I would want to leave behind?

Bron/source: Jean-Claude Meulemans,
coach in interne consultancy & opleiding
www.coachingways.com - info@bao.be

No comments: