Tuesday, July 31, 2007

Ik vraag me af… / I wonder…

Ik vraag me af hoe ik mijn andere job ga invullen?

Het enige wat mij momenteel duidelijk is, hoe de omgeving er mag gaan uitzien. Véél daglicht - goed sociaal contact met klanten/teamleden - creatief - grafisch? - in een winkel? - dichtbij huis.
Ik stel me de vraag of ik een deeltijdse job kan vinden als grafisch ontwerpster? Ik wil nl. graag mijn wenskaarten (+ andere ideeën) verder verkopen en mijn netwerk uitbreiden.

Eigenlijk wil ik graag op mezelf én samen met anderen werken. Liefst met andere stimulerende creatieve (op hun werkgebied) ondernemende zielen die ook hun droom realiseren. Gisteren kwam ik zulke mensen tegen op het internet, zij het wel in Nederland. Ziehier en hier.

Gedurende de voorbije jaren heb ik veel kennis en ervaring opgedaan, het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Ik heb mijn site op poten gezet, heb verscheidene cursussen gevolgd, ben geëvolueerd in mijn fotografie, heb beseft waaruit mijn droom bestaat. Soms steekt het wel te weten dat ik nog geen andere job heb, vooral als anderen vragen wat voor werk ik doe.

Als ik iemand mag quoten, dan liefst 'Super Duper Mom'
I am going to change my destiny… I start today.

I wonder how I'm gonna fill in my second job?

The only thing that is clear to me is the environment. Lots of daylight - good social contact with the customers/the team - creative - graphic? - in a shop? - nearby home.
I wonder if I can find a part-time job as a graphic designer? I want to continue with selling my wishcards and other ideas and want to expand my network.

Actually I want to work on my own but also together with others. Preferably with other stimulating creative ones (on their work area) enterprising souls who also are trying to realize their dreams. Yesterday I found someone on the internet, in Holland. See here and here.

During the last years I learned a lot and had had some experiences, it made me the way I am now. I've put my site on the net, followed many courses, I evoluate in my photography, I realised what my dream exist on. Sometimes it hurts knowing that I have no other job, especially when other people ask me what I'm doing for the moment.

If I may quote someone, than it will be 'Super Duper Mom'.
I am going to change my destiny… I start today.

No comments: