Wednesday, August 1, 2007

Ontmoetingen / Come across

Vandaag is zo één van die rare, één met een onbestendig gevoel.

Ik geraakte niet in gang, deed lang over bepaalde zaken, was met veel dingen tegelijk bezig. De dag vorderde en ikke niet.
Ben uiteindelijk gewoon beginnen tekenen wat er in me op kwam en dan beginnen inkleuren.
En dat deed deugd! Gewoon daarmee bezig zijn, gaf me rust.
Ben buiten gegaan in de zon om het verder af te maken. Het was moeilijk om gewoon te tekenen zonder erbij na te denken. Ik heb besloten dat meer te doen, dat is zoiets als Mandala's tekenen/inkleuren.


mijn hartvuur / my heartfire


tekening 2


nog niet af / not finished yet

Het lukte niet meer en wou ik iets anders gaan doen, de enige oplossing was eigenlijk even te gaan liggen. Heb ik gedaan tot die van de tuin de haag begonnen te scheren, ik ben van armoei gevlucht! de stad in. Ik had geen bestemming en wist niet goed waarheen, "zou ik iemand opbellen?". Besloot om bij D'Hoogpoorte binnen te gaan om te zien of zij het boek van Annemarie Postma in huis hadden "Het lichaam is perfect". Keek even naar mijn kaartjes, die er nog talrijk bijstonden. Liep naar achter en moest plots hard niezen en mijn neus liep. Vroeg aan de andere bezoekers voor een zakdoekje en zodoende heb ik even gepraat met iemand die ik (blijkbaar) nog ken van bij Lotte (Poëziewinkel). Het was een toevallige ontmoeting die klaarheid bracht in mijn onbestendige gevoel. Ze vroeg me naar mijn kaartjes en heeft er 2 gekocht ;c)).

We spraken over de creatieve "flow", het wel en niet creatief bezig zijn en dat dat OK is. Ik zei dat ik op een bepaald gebied blokkeer en dat ik dan ook minder/niet creatief kan bezig zijn. We vonden het plezant elkaar nog eens te treffen, zo ineens…

Aan de kassa zag ik iemand die het boek van Maitreyi Piontek "De Tao van de vrouwelijke seksualiteit" kocht, ik zei haar dat het een goed boek is en ze bevestigde het. Ik zei haar dat ik graag met een groepje vrouwen de oefeningen uit het boek wil oefenen en zij wou dat ook! ;c) Ze zei me dat ze iemand had gevonden op het internet en bleek dat ik die persoon ook al gemaild had en nog steeds geen antwoord had gekregen. Blijk het mailadres niet klopt, vandaar dus. Enfin, ik vond het frappant dat ik ook dit mocht meemaken, het gaf me nog een lichter gevoel. Heb haar uiteindelijk nog een folder gegeven van een vriendin die ook iets met vrouwen gaat doen.

En nog wat later stond ik naast iemand waar ik ooit nog was geweest om te informeren naar Usui Reiki Graad 1.
Enfin, ontmoetingen… die me weer op een spoor brachten.

DANK aan die van hierboven!

---
Today was one of those strange days, with an unsteady feeling.

It took hours to get started, did many things at the same time. The day passed and I didn't.
Eventually I started to draw the things that came into my head. And it was fun just doing it, it gave me peace.
I went outside to continue but it wasn't easy just to draw without thinking. I decided to do more of it, its like drawing Mandala's.

>>Look at the drawings above<<

It didn't work out so I decided to do something else. The solution was to lay down for a moment, I did until the gardener began to cut the hedge, I escaped into town.
I had no destination and didn't know where to go. I wondered if I should call a friend. Instead I deciced to go to D'Hoogpoorte to see if they had the book of Annemarie Postma "Het lichaam is perfect" (The body is perfect).
I looked at my cards which were stil plenty of them. I went at the back and suddenly I sneezed hard, I asked a handkerchief at the persons in the shop and then I had a conversation with somebody I apperently knew from Lotte (Poetryshop). This meeting by chance brought light into my unsteady feeling. She asked for my cards and bought 2 of them ;c)).

We talked about the creative "flow", being creative or not and that that is OK. I said that I'm blokked in a specific area and that this is the reason why I am less creative. We enjoyed the fact that we came across like this.

At the till I saw somebody buying the book of Maitreyi Piontek "The Tao of the female sexuality", I told her that it is a very good book and she agreed. I told her that I want to practice it with other woman and she wanted that also! ;c) She said she had found someone on the internet and it turned out that I had send her a mail too, but she didn't answer. Apparently the e-mail isn't correct…
Anyway, I found it striking, I've given her a leaflet of a friend who also gonna do something with woman.

A bit later I stood against somebody who I've visited some years ago for some information about Usui Reiki Gradution 1.
Anyway, those meetings brought me on track again.

THANKS to the ones from above!